سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق خوزستان عنوان کرد؛

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق از طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی Web Gis خطوط آبرسانی شرکت آب جنوب شرق خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن رستگارنیا"  دلیل اجرای این پروژه را فرسودگی خطوط انتقال، افزایش شکستگی لوله ها و هدر رفت شدید آب، عنوان کرد.

وی، افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در بکار گیری زیرساخت های شبکه  آبرسانی، قدمت وکمبود اطلاعات مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم یکپارچه اطلاع رسانی مکانی حوادث را از ضروریات تعریف و اجرای پروژه تحقیقاتی" طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی Web Gis " برشمرد .

رستگارنیا، وجود اطلاعات مکانی دقیق و مطمئن، کاهش هزینه ها و مدیریت بهینه خطوط انتقال آب را دستاورد  پیاده سازی این سیستم و حاصل همکاری صنعت و دانشگاه دانست.

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق تصریح کرد: طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی خطوط آبرسانی شرکت آب جنوب شرق، در واقع حاصل یکی از چندین  پروژه تحقیقاتی است که این شرکت با دانشگاه علوم و فنون خرمشهر به عنوان مجری از سال 1394 داشته که اکنون به صورت کاربردی و اجرایی درآمده است.

کد خبر: 4166