سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق خوزستان عنوان کرد؛

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق از طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی Web Gis خطوط آبرسانی شرکت آب جنوب شرق خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن رستگارنیا"  دلیل اجرای این پروژه را فرسودگی خطوط انتقال، افزایش شکستگی لوله ها و هدر رفت شدید آب، عنوان کرد.

وی، افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در بکار گیری زیرساخت های شبکه  آبرسانی، قدمت وکمبود اطلاعات مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم یکپارچه اطلاع رسانی مکانی حوادث را از ضروریات تعریف و اجرای پروژه تحقیقاتی" طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی Web Gis " برشمرد .

رستگارنیا، وجود اطلاعات مکانی دقیق و مطمئن، کاهش هزینه ها و مدیریت بهینه خطوط انتقال آب را دستاورد  پیاده سازی این سیستم و حاصل همکاری صنعت و دانشگاه دانست.

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق تصریح کرد: طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی خطوط آبرسانی شرکت آب جنوب شرق، در واقع حاصل یکی از چندین  پروژه تحقیقاتی است که این شرکت با دانشگاه علوم و فنون خرمشهر به عنوان مجری از سال 1394 داشته که اکنون به صورت کاربردی و اجرایی درآمده است.

کد خبر: 4166