سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

" فرهاد ایزدجو" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در ادامه بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان، صبح امروز (پنج‌شنبه) همراه با معاونان خود، ایستگاه حفار شرقی را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ایستگاه حفار شرقی شامل چهار ایستگاه پمپاژ آبیاری و سه ایستگاه پمپاژ زهکش در حوضه آبیاری کارون جنوبی است.

کد خبر: 4311