نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور از پروژه مدیریت دانش سازمان آب و برق خوزستان به عنوان یکی از نمونه های موفق در این حوزه بازدید کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این دیدار که مدیر امور مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه مدیر و کارشناسان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه خوزستان حضور داشتند، بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با بخش های مختلف مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی سازمان آب و برق خوزستان با عملکرد دبیرخانه مدیریت دانش سازمان در 3 سال گذشته آشنا شدند.

در پایان این بازدید، دکتر رحمت الله پاکدل، مدیر امور مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن سپاسگزاری از مدیرعامل و سایر مدیران و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان در پیگیری اهداف مدیریت دانش، این سازمان را یکی از نمونه های موفق در ایجاد نظام مدیریت دانش سازمانی در کشور خواند و خواستار مشارکت سازمان در تدوین نظام نامه ای جامع برای اجرای مدیریت دانش در کل کشور شد.

پاکدل ضمن امیدواری برای الگوبرداری سایر سازمان ها و شرکتها در کشور از سازمان آب و برق خوزستان در حوزه پیاده سازی نظام مدیریت دانش، پیشنهاد داد تا فعالیت ها و دستاوردهای سازمان در زمینه مدیریت دانش در فصلنامه "تحول اداری "منعکس شود.

گفتنی است در این دیدار، مدیران دفاتر "بهبود و تحول سازمانی" و "آموزش و توسعه سرمایه انسانی" با ارایه گزارشی از برپایی دهها سمینار، کارگاه و دوره آموزشی در حوزه مدیریت دانش در سازمان و شرکت های طرف قرارداد، روند تدوین گزارش های سنجش بلوغ مدیریت دانش، ایجاد درخت دانش، نگارش آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انتشار مجلات ترویجی و پیاده سازی سامانه جامع نرم افزاری را تشریح و از تدوین استراتژی 3 ساله سازمان در حوزه مدیریت دانش تا پایان سال جاری خبر دادند.      

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان