سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

استان کشور

  • مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب:

    محمد حاج رسولی ها در ادامه افزود:به تبعه این بارندگی ها،رواناب های خوبی در سطح کشور داشتیم.به تنهایی چیزی حدود هفت الی هفت و نیم میلیارد مترمکعب رواناب سطحی در کشور ایجاد شد