سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

برق

توسط کارشناس دفتر فناوری و اطلاعات سازمان آب و برق خوزستان منتشر شد؛

مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان عنوان کرد؛
مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد؛

عمومی

مدیر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان خبر داد؛

براساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان؛
بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان:
بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان:

پربازدیدترین اخبار

اخبار شرکت ها

معاملات سازمان