سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

عمومی

توسط روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان و متخصصان بخش آب :

مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان عنوان کرد:
امور ورزش سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

پربازدیدترین اخبار

اخبار شرکت ها

معاملات سازمان