سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

مدیر دفتر نظام های بهره برداری آب سازمان آب و برق خوزستان، عنوان کرد؛
مسئول ستاد عتبات عالیات سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد؛
مدیرعامل موسسه خدمات درمانی پزشکی و تخصصی صنعت آب و برق خوزستان عنوان کرد؛
مدیر دفتر پزوهش ‎های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد؛
بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان،
بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان،

پربازدیدترین اخبار

اخبار شرکت ها

معاملات سازمان