سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق عنوان کرد؛

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق از حذف شوری آب با استفاده از توپ های بتنی جاذب مواد شوری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن رستگارنیا" با بیان این که برای نخستین بار در جهان است که طرح حذف شوری آب با استفاده از توپ های بتنی جاذب مواد شوری، در شرکت آب جنوب شرق عملیاتی می شود ادامه داد: در راستای حمایت از اختراعات و اکتشافات، کمیته پژوهش و تحقیقات این شرکت با شناسایی و بررسی ایده ها و طرح های ارایه شده در جشنواره کارون کاپ ۱۳۹۶ سازمان آب و برق، ایده "ساخت توپ های بتنی حافظ تبخیر و جاذب مواد شوری آب" را جهت تجاری سازی و ثبت اختراع  به صورت مشارکتی برگزید.

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق تصریح کرد: با اجرای این پروژه امکان کاهش محسوس شوری آب با هزینه ای به مراتب کمتر از روش های مرسوم فعلی محقق می شود.

وی با بیان این که در این روش بدون استفاده از هرگونه انرژی، گام  مهمی در راستای تصفیه و تامین آب با کیفیت برای مصارف خانگی و صنعت برداشته می شود تصریح کرد: این طرح نقش تعیین کننده ای در زمینه اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به تکنولوژی های وارداتی دارد.

شایان ذکر است؛ طرح حذف شوری آب با استفاده از توپ های بتنی جاذب مواد شوری، اولین طرح مرکز نوآوری و توسعه فناوری صنعت آب و برق خوزستان محسوب می شود که حاصل همکاری دانشگاه تهران با شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق، دفتر پژوهش های کاربردی و کمیته تخصصی معاونت آبرسانی سازمان می باشد.

کد خبر: 4100