سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

رییس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت آب جنوب شرق خوزستان خبر داد؛

رییس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت آب جنوب شرق از اجرای مانور خروج اضطراری از ساختمان اداری و استقرار در محیط امن خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حبیب اله لایجی" با بیان این که در راستای حفظ و ارتقای آمادگی کارکنان شرکت آب جنوب شرق، مانور خروج اضطراری از ساختمان اداری و استقرار در محیط امن در تاسیسات کوت امیر با حضور کارکنان و مدیران شرکت برگزار شد، دستاوردهای این مانور را  آماده سازی همکاران برای مقابله با انواع تهدیدات و رویارویی با حوادث غیر مترقبه معرفی کرد.

شرکت بهره برداری آب جنوب شرق به واسطه اهمیت رسالت آبرسانی به شهر ها، تاسیسات و صنایع، یکی از شرکت های پیشرو در تدوین سناریوهای پدافند غیرعامل و عملیات های پیشگیری از بحران است که اهداف از پیش تعیین شده آن به صورت سالیانه براساس تقویم مصوب اجرایی می گردند.

 

کد خبر: 4133