سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

مدیر پشتیبانی شرکت آب جنوب شرق خوزستان عنوان کرد؛

مدیر پشتیبانی شرکت آب جنوب شرق خوزستان، از آغاز پاکسازی و هرس درختان جاده سرویس کانال انتقال آب آن شرکت خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود مرعشی"، رشد درختان و بوته های کنار جاده سرویس و کانال بتنی را از عوامل ناامن کردن مسیر تردد معرفی کرد و گفت: امسال نیز همانند سالهای گذشته عملیات هرس و پاکسازی درختان توسط پرسنل فعال و کوشای واحد خدمات و فضای سبز شرکت انجام می شود.

وی هدف از این اقدام را جلوگیری از تخریب کانال و ایجاد دید کافی برای رانندگان وسایل نقلیه بمنظور کاهش حوادث احتمالی عنوان کرد.

مرعشی، طول کانال بتنی و جاده دسترسی آن را 60 کیلومتر خواند و گفت: پیش بینی می شود این عملیات تا یک ماه آینده ادامه داشته باشد.

کد خبر: 4948