سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

رئیس اداره HSE شرکت آب جنوب شرق عنوان کرد؛

رئیس اداره HSE شرکت آب جنوب شرق از تقدیر کارکنان نمونه ایمنی آن شرکت با حضور مدیران و روسای واحدهای مختلف خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید علی رادی" در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه ایمنی گفت : کار ایمنی، حساس، مهم و در لحظه است و سرعت عمل در کار ایمنی می تواند از بروز حوادث شغلی جلوگیری کند.

وی با تاکید بر رعایت دستورالعمل های ایمنی از سوی همه واحدها خواستار ارتقای سطح ایمنی پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت آب جنوب شرق شد .

رئیس اداره HSE شرکت آب جنوب شرق، شرایط و شاخص های مورد توجه برای معرفی پرسنل نمونه در ایمنی را رعایت قوانین و مقرارت HSE در همه فعالیتها، شرح وظایف کاری، استفاده از تجهیزات و حفاظت فردی در محل کار، شرکت در دوره های آموزشی HSE  ، شناسایی و گزارش  شبه حوادث، ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت رفع آنها معرفی کرد.

در پایان این مراسم از کارکنان نمونه عرصه ایمنی با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.

کد خبر: 5115