سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

توسط امور آب منطقه شمال خوزستان بیش از 20 هکتار مزرعه پرورش ماهی غیرمجاز حاشیه رودخانه گرگر در روستای هلال منزل تخلیه و خشک شد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " کیسان روئینیان " مدیر امور آب منطقه شمال خوزستان با اعلام خبر فوق افزود: در پی افزایش بی رویه مزارع پرورش ماهی غیر مجاز در سالهای گذشته و شکواییه این امور علیه متخلفین و اخذ احکام تخلیه از دادگستری، با هدف کنترل برداشت غیر مجاز آب، تامین آب شرب سالم مردم استان خوزستان و احقاق حقوق حقابه داران رودخانه، با همکاری مقامات انتظامی بیش از ۲۰ هکتار مزرعه پرورش ماهی غیرمجاز حاشیه رودخانه گرگر در روستای هلال منزل تخلیه و خشک شد.
روئینیان با بیان این که با پیگیری های این امور در معرفی متخلفین به مراجع قضایی و افزایش جریمه آب بهای برداشت آب غیرمجاز توسط سازمان، روند احداثحوضچه های غیرمجاز درسال جاری کاملاً متوقف شده و بسیاری از متخلفان به این باور رسیده اند که باید هر چه سریعتر نسبت به خشک کردن حوضچه های غیرمجاز خود اقدام کنند افزود: با توجه به اینکه هر هکتار پرورش ماهی در سال حدود ۸۵ هزار متر مکعب آب مصرف می کند، با خشک کردن حوضچه های مذکور، از برداشت غیرمجاز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری شده است.

کد خبر: 2461