عمليات اجرايي پروژه كانال اصلي انتقال آب دشت آزادگان واقع درشمال شهرستان حميديه ، تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد. به گزارش روابط عمومي سازمان آب و برق خوزستان ،مدير امور اجرايي طرحهاي حميديه هدف از اجراي اين طرح را فراهم نمودن شرايط مناسب كشاورزي جهت توسعه كشت منطقه ، اشتغالزايي و تأمين آب 72000 هكتار از اراضي دشت آزادگان اعلام كرد و گفت : براي احداث اين كانال 912 هزار و817 متر مكعب خاكبرداري ، يك ميليون و259 هزار و469 متر مكعب كانال كني ، 712 هزار متر مكعب خاكريزي ، 48 هزار و 225 متر مكعب بتن ريزي انجام شده است .
مهندس ناصر محتشم گفت: کانال اصلی انتقال آب دشت آزادگان AMC، پس از تغذیه از سد انحرافی حمیدیه آب کانال قدس و انهار سنتی را تأمین ودرکیلومتر ۱۴ با رودخانه کرخه تلاقی پیدا می کند. این کانال بعد از عبور از رودخانه کرخه توسط سازه سیفون کرخه به دو کانال MC۱ وAMC۲ جهت هدایت آب به اراضی دشت آزادگان وارد می شود.
وی محل تامین اعتبار این پروژه را از محل درآمدهای عمومی اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه ۹۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال هزینه در بر داشته و پیش بینی می شود تا پایان این طرح ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شود.
مدیر امور اجرایی طرحهای حمیدیه خاطر نشان کرد، به دلیل تامین نشدن اعتبارات لازم و مشکلات تملک اراضی در مسیر احداثکانال و همچنین مشکلات اجرایی، اجرای این پروژه با تاخیر مواجه شده و پیش بینی می شود این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام و بهره برداری برسد.
کانال اصلی انتقال آب دشت آزادگان که در ۳۰ کیلومتری اهواز در شمال شهرستان حمیدیه واقع شده دارای ابعادی به طول ۱۴ کیلومتر، ارتفاع متوسط۶ متر، عرض کف ۱۰ متر و ظرفیت عبوری ۷۵ متر مکعب بر ثانیه است.