در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، "یعقوب کرمی" به عنوان مدیرعامل جدید معرفی و از تلاش های "شاهین کوه بزن" قدردانی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این آیین، "مصطفی معصومی"، مدیر بازرسی، حسابرسی و مجامع این سازمان، بر ضرورت انسجام بین شرکت ها، یکسان سازی دستور العمل ها و همچنین شاخص های جدید ارزیابی شرکت ها تاکید کرد.

همچنین "مهران مومن غریب" مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، ضمن تاکید بر اهمیت شبکه های آبیاری و زهکشی در توسعه پایدار استان، بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود تاکید کرد.

یعقوب کرمی پیش از این، معاونت تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان را بر عهده داشت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان