مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان گفت: بررسی های صورت گرفته بر روی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد تا 29 تیرماه سال جاری، درصد آبگیری مخازن پنج کانه تالاب هورالعظیم حدود 75 درصد بوده است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "پیمان حیدری راد" با اشاره به سخنان "عباس پاپی زاده" نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت آبی مخازن تالاب هورالعظیم که اظهار داشته است "90 درصد تالاب آبی هویزه خشک شده و علت اصلی و اساسی آتش گرفتن تالاب را باید در بی آبی آن جستجو کرد"، اظهارات این نماینده را فاقد هرگونه دلیل و مستندات اعلام کرد.

حیدری راد تاکید کرد: بررسی های صورت گرفته بر روی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد تا 29 تیرماه سال جاری، درصد آبگیری مخازن پنج کانه تالاب هورالعظیم حدود 75 درصد بوده و نسبت به ماه های گذشته کاهش بسیار ناچیزی داشته است.

وی با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر منابع آبی کشور و استان، این امر را بسیار بدیهی خواند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان