معاون توسعه و بهره برداری سدهای سازمان آب و برق خوزستان از افزایش 80 میلیون متر مکعبی حجم آب سد جره خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"نورالدین بازگیر" با اشاره به اتمام پروژه سرریز سد جره از قابلیت ذخیره سازی این سد تا 240 میلیون متر مکعب آب خبر داد.

بازگیر تصریح کرد: با تکمیل این پروژه توسط مهندسان و کارشناسان ایرانی، علاوه بر تضمین آب زراعی دشت رامهرمز و افزایش قابلیت کنترل سیلاب های رودخانه جره، قدرت مانور بهره برداری افزایش می یابد.  

وی تضمین فرصت های شغلی موجود در بخش کشاورزی و توسعه گردشگری منطقه را از خدمات وابسته به سد معرفی کرد.

همچنین مدیر دفتر اجرایی سدهای سازمان آب و برق خوزستان، پروژه فوق را شامل سه دهانه دریچه رادیال خواند که از بزرگترین دریچه های سر ریز اجرا شده در کشور محسوب می شود و توسط متخصصان داخلی طراحی، ساخت و اجرا شده است.

منصوری کیا با بیان این که سد جره شامل دو سر ریز اصلی و اضطراری است که سرریز اصلی از نوع دریچه دار با عرض 32 متر و رقم ورودی 490 متر از سطح دریا است، ظرفیت تخلیه آن را 2هزار و 887 متر مکعب معرفی کرد و گفت: سر ریز اضطراری از نوع پلکانی، با طول تاج 193 متر و  ظرفیت تخلیه 2هزار و 210 متر مکعب است، مجموع ظرفیت تخلیه در شرایط بحرانی نیز 5هزار و 97 متر مکعب است.

دریچه سرریز، سازه‌ای است که برای عبور ایمن و کنترل شده آب‌های اضافی و سیلاب‌ها از بالادست سد یا سراب به پایین‌دست سد یا پایاب ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان