رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان از ترمیم و رفع پوسیدگی خط 40 اینچ انتقال آب از تاسیسات دارخوین به شهرستان شادگان و روستاهای مسیر در مقطع کیلومتر 20 خط مذکور در 2 نقطه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "غلامرضا صفرنژادی" با بیان این که با ترمیم و رفع پوسیدگی خط 40 اینچ انتقال آب از تاسیسات دارخوین در یک عملیات 13 ساعته، پمپاژ آب از دارخوین به شادگان  و حدود 200 روستای مسیر فوق از سر گرفته شد، همت پرسنل پرتلاش و زحمتکش تاسیسات دارخوین را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان