سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

" فرهاد ایزدجو" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در ادامه بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان، صبح امروز (پنج‌شنبه) همراه با معاونان خود، ایستگاه حفار شرقی را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ایستگاه حفار شرقی شامل چهار ایستگاه پمپاژ آبیاری و سه ایستگاه پمپاژ زهکش در حوضه آبیاری کارون جنوبی است.

کد خبر: 4311