سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

" فرهاد ایزدجو" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در ادامه بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان، صبح امروز (پنج‌شنبه) همراه با معاونان خود، ایستگاه حفار شرقی را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ایستگاه حفار شرقی شامل چهار ایستگاه پمپاژ آبیاری و سه ایستگاه پمپاژ زهکش در حوضه آبیاری کارون جنوبی است.

کد خبر: 4311