نماینده ویژه مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزارهکتاری در منطقه میان آب شوشتر و طرح ابوفاضل سلامت بازدید کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، نماینده ویژه مقام معظم رهبری با همراهی استاندار، مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان ‌و مسئولان جهاد کشاورزی از طرح ۵۵۰هزار هکتاری در منطقه میان آب شوشتر و طرح ابوفاضل سلامت بازدید کرد.

در این بازدید که صبح روز پنجشنبه 23 اسفند ماه صورت گرفت و هم اکنون نیز استمرار دارد  "دکتر آقا محمدی" نماینده ویژه مقام معظم رهبری گفت: می بینیم اتفاقاتی که افتاده مبنی بر این است که این اقدامات بازدهی خوبی داشته و یک تحول بنیادین در کشاورزی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: در مورد جزئیات باید در نشست هایی که در تهران خواهیم داشت به یک جمع بندی مناسب تری برسیم.