با توجه به وضعیت برنامه ریزی  منابع آبی ، طی 48 ساعت آینده ( پنجشنبه 98.1.8 ) میزان دبی عبوری در اهواز حداکثر به 2100 مترمکعب برثانیه با تداوم 36 ساعته خواهد رسید و پس از آن در حدود 1800 تا 1900 مترمکعب برثانیه خواهد شد.

ضمن هشدار  مجدد، ازشهروندان خوزستانی و مسافران نوروزی خواستاریم تا از تردد و نزدیک شدن به سواحل رودهای خوزستان به ویژه رودخانه کارون و چادر زدن در نقاط حادثه خیز جدا خودداری فرمایند.

                                                                             روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان