سردار "علی اصغر زارعی" جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار "محمد علی مطیعی" معاونت آب و انرژی سازمان پدافند غیرعامل و "سعید فیوضی" مدیرکل پدافند غیرعامل استان، مرکز مانیتورینگ و ایستگاه های آب و هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان را مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان در این بازدید، "حمیدرضا اسماعیلی"معاون برنامه ریزی سازمان، "ستار نوری راد" مدیر دفتر ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی و "داریوش بهارلویی" مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب، آخرین وضعیت سدها و رودخانه های استان خوزستان را تشریح کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان