مدیرعامل شرکت آب غدیر خوزستان از تامین آب شرب دارخوین و شادگان از آب غدیر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "غلامرضا صفر نژادی"، با اشاره  به بالا آمدن آب رودخانه کارون در مقطع تاسیسات دارخوین و احتمال آب گرفتگی این تاسیسات، تصریح کرد: خط دو هزارمیلیمتری آب غدیر به عنوان جایگزین جهت تامین آب شرب دارخوین، شادگان و روستاهای اطراف در نظر گرفته شد تا مردم عزیز از این منبع حیاتی محروم نشوند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان