کمیته بحران شرکت آب جنوب شرق به دلیل افزایش دبی آب رودخانه کارون تشکیل جلسه فوق العاده داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق، با اعلام خبر فوق گفت: جلسه کمیته بحران، با محوریت ایمن سازی و جلوگیری از ورود آب رودخانه به تاسیسات و منازل مسکونی، ثابت نگه داشتن حجم تولید و انتقال آب به مناطق جنوب شرق استان و آماده باش کلیه عوامل اجرایی برگزار شد.

"محسن رستگارنیا" گفت: تداوم بارش ها در بالادست و افزایش خروجی سدهای دز و گتوند، شرایط تاسیسات را در موقعیت بحران قرار داده که انتظار داریم با توجه به تجربیات سال های گذشته، اعضای کمیته بحران متناسب با شرح وظایف خود اقدامات لازم را برای خروج از بحران فراهم کنند.

وی به نقش شرکت آب جنوب شرق در شهرستان کارون اشاره کرد و مشارکت در لایروبی نهر بحره، لوله گذاری، خاکریزی، ترمیم مسیرهای تردد و ترمیم سیل بندهای منطقه را از فعالیت های این مجموعه معرفی کرد، که تا خاتمه بحران ادامه خواهد داشت.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان