شهردار اهواز شامگاه چهارشنبه 14 فروردین ماه 1398 به منظور کسب آخرین اطلاعات از وضعیت ورودی و خروجی سدها، از مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی (دیسپاچینگ) سازمان آب و برق خوزستان دیدن کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "منصور کتانباف" در دیدار با "فرهاد ایزدجو" مدیرعامل، "هوشنگ حسونی زاده" معاونت مطالعات پایه منابع آب و "رضا علیجانی" مدیریت روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، آخرین آمار وضعیت، ظرفیت و میزان دبی ورودی و خروجی سدهای استان خوزستان به اطلاع وی رسانده شد. همچنین، نقاط آسیب پذیر ساحل کارون در مقطع شهر اهواز به اطلاع وی رسانده شد.

گفتنی است 3 عضو شورای شهر( کعب عمیر، سنواتی و باباپور) شهردار اهواز را در این بازدید همراهی کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان