در پی فراخوانی، اکیپ دوم تیم پزشکی و کادر درمان موسسه پزشکی سازمان آب و برق خوزستان به درمانگاه نجف اشرف اعزام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فریدون صالحی فر" مدیر عامل موسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان، گفت: اکیپ دوم تیم پزشکی، متشکل از پزشکان و کادر درمان ، در مورخ 23 مهرماه به درمانگاه نجف اشرف، اعزام  و هم اکنون در حال امداد رسانی به زائران اربعین میباشند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور