مدیریت روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان گفت: روابط عمومی ها بعنوان سخنگوی مجموعه در معرفی خدمات و ارائه اطلاعات با تکیه بر اصول، صحت، دقت، سرعت و اطلاع یابی نقش مهمی در اعتماد سازی و امیدآفرینی در بین مردم دارند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، صبح امروز 30 مهر ماه نشست تخصصی مدیران روابط عمومی های سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد برگزار شد.

مدیریت روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در این نشست اظهار داشت: روابط عمومی ها بعنوان سخنگوی مجموعه در معرفی خدمات و ارائه اطلاعات با تکیه بر سه اصل صحت، دقت و سرعت نقش مهمی در اعتمادسازی و امید آفرینی در بین مردم را دارند.

"مهران مومن غریب" استفاده از فناوری های نوین در حوزه روابط عمومی را الزامی دانست و گفت: نگاهی به تاریخچه روابط عمومی گواه این موضوع میباشد که برای دور نماندن از قافله اطلاع رسانی و عدم ریزش مخاطب، باید این مجموعه خود را با ظرفیت ها و بسترهای جدید هماهنگ کند و با گسترش فضای مجازی، از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری نماید.

مدیریت روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: در بخش های مختلف این سازمان اقدامات بزرگی انجام می شود که لازم است این خدمات با بهره گیری از ظرفیت های مختلف رسانه ای به نحو شایسته اطلاع رسانی شود تا مردم بطور کامل در جریان امور قرار گیرند.

گفتنی است در این نشست مقرر شد تا این جلسات بصورت ماهانه برگزار و برنامه های استراتژیک تدوین، و در راستای شیوه های مناسب اطلاع رسانی به مخاطبان سازمان تصمیمات واحدی اتخاذ شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور