بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا لشکری" به عنوان رئیس و عضو کارگروه، "مهران مومن غریب" به عنوان دبیر و عضو، "بتول یاقوت نژاد"، "علی مهرابی نژاد"، "صغری احمدی آرپناه" و "پیمان حیدری راد" نیز به عنوان اعضای کارگروه استانی آگاهی‌بخشی و سواد آبی منصوب شدند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور