به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: عبدالمحمد بشیری گفت: این ایستگاه که از سال ۱۳۶۰ روی شاخه شطیطِ رودخانه کارون، در نزدیکی شهرستان شوشتر و در بالادستِ اهواز و ملاثانی احداث شده است، یکی از ایستگاه‌های مهم هیدرومتری سازمان آب و برق خوزستان، جهت پایش پارامترهای موثر رودخانه و مدیریت بهینه منابع آب است.

بشیری ضمن اشاره به تاثیرات سیلاب سال ۱۳۹۸ در تغییرات موروفولوژیک بستر رودخانه و همچنین واردآمدن آسیب‌های جدی به این ایستگاه از مطالعات فنی و میدانیِ کارشناسان ایستگاه‌های سنجش و مهندسین مشاور در راستای افزایش پایداری و ارتقای دقت و صحت داده‌های ارسالی خبر داد و افزود: با توجه به پیش بینی‌های اولیه درخصوص بارش‌های شدید در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و روزهای نخست سال ۱۴۰۳ و اهمیت داده‌های ایستگاه مذکور، افزایش ۱۲ متری طول اسکله‌ی آن در حداقل زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: شمع کوبی و مونتاژ اسکله و اتصال به ایستگاه قدیم و رفع نواقص موجود در اسکله‌ی  قبلی با محوریت گروه تعمیرات و بهره برداری دفتر ایستگاه های سنجش منابع آب معاونت مطالعات جامع منابع آب صورت پذیرفت. گفتنی است تمام فرآیند فوق الذکر در کوتاه ترین زمان ممکن و طی ۲۰ روز  صورت پذیرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان