به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" گفت: در راستای مانیتورینگ ایستگاه‌ های پمپاژ و مجاری مهم در سطح شبکه ‌های تحت پوشش، ادوات سنجش آب شامل پمپ ران تایم و سطح سنج توسط گروه مانیتورینگ آب و زه آب، با همکاری دفتر فنی و مدیریت تعمیرات در ایستگاه پمپاژ محیط زیست نصب و راه‌اندازی شد.

وی هدف از اجرای این عملیات را، بهینه سازی دستور العمل بهره برداری و نگهداری از ایستگاه مذکور معرفی کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور