به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام جعفری"، با بیان این که این عملیات به منظور حفاظت از تأسیسات، تسهیل در امر توزیع آب، اجرای برنامه نوبت بندی آب و تأمین آب مطمئن و پایدار کشاورزان تحت پوشش شبکه آبیاری میانآب در فصل جاری و تابستانه پیش رو اجرا شد، خاطرنشان کرد: ضمن هماهنگی و با نظارت کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، عملیات مذکور از ابتدای سال جاری آغاز و طی دو ماه به وسیله دو دستگاه بیل مکانیکی صورت گرفت.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ تصریح کرد: این عملیات به طول هفت کیلومتر در کانال غربی و 23 کیلومتر در کانال های فرعی WS1 تا WS8  و WS15 و همچنین حجمی افزون بر 26 هزار متر مکعب صورت پذیرفت.

گفتنی است: کانال اصلی میانآب با ظرفیت 39 متر مکعب در ثانیه جهت تأمین آب اراضی کشاورزی 36 هزار هکتار دشت میانآب شوشتر در هفت فاز طراحی شده که هم اکنون سه فاز آن با مساحت حدود 15 هزار هکتار توسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ مورد بهره برداری قرار گرفته و تأمین آب می گردد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ