مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از تعمیر و نصب دریچه های شماره ۱ و ۱۰ سد انحرافی حمیدیه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" گفت: علیرغم شرایط سیلابی و صعوبت کار، با همکاری شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان، دریچه های شماره ۱ و ۱۰ سد انحرافی حمیدیه، اصلاح و در جای خود قرار گرفتند.

وی تلاش و همکاری مدیرعامل و پرسنل شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان را مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان