مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، در حاشیه نشست تخصصی واکاوی سیلاب 98-97 در گفتگو با خبرنگار سازمان آب و برق خوزستان گفت: در سیل اخیر آمار نشان داد که تاکنون چنین بارندگی با چنین وسعت و شدتی کشور به خود ندیده بود تمام دستگاه های اجرایی همه توان خود را در جهت مدیریت سیلاب به منصه ظهور گذاشتند.

"محمد حاج رسولی ها" ادامه داد: با وجود تلاش های کلیه دستگاه های اجرایی در مدیریت سیلاب اخیر، خساراتی را شاهد بودیم که لازم بود واکاوی در خصوص بحث مدیریت سیلاب داشته باشیم که خاص استان خوزستان هم نیست، ما همزمان در ۷ استان درگیر سیل بودیم اما استان خوزستان به دلیل اینکه عمده جریانات سطحی را درون خود دارد و همچنین تقریبا ۵۰ درصد مخازن در این استان هستند بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران تاکید کرد: در خصوص مدیریت سیلاب یک مدل بزرگ بایستی مورد واکاوی قرار می گرفت و قطع به یقین در ۴ نشستی که امروز از لحاظ مباحث مختلف تخصصی برگزار می شوند، می تواند در افزایش تجربه در سایر استان های کشور مفید واقع شود.

وی تصریح کرد: ما تسلسل این گونه گردهمایی ها را زیاد داشته ایم و قطعا تا ماههای آینده هم با جزییات و مباحث مختلف، این نشست ها را ادامه خواهیم داد. بنابراین امیدوارم این نشست ها به دستاوردهای مثبتی بیانجامد.

حاج رسولی ها افزود: ما از سیلاب ۹۵ در همین استان تجربیات خوبی اندوختیم و خیلی از نکاتی که در آن سال مغفول مانده بود در سیلاب اخیر مورد توجه و مدیریت قرار گرفتند و خطاهای مشابه دیگر رخ ندادند.

وی در پاسخ به این سوال که نقش این گونه نشست ها در کنترل بحران های آینده چیست؟ اذعان کرد: در واقع یک بحث مهم در نشست تخصصی واکاوی سیلاب اخیر، مساله مدیریت بحران است یعنی دوستانی که دارای تجربیات شرایط بحران هستند می دانند که نوع تصمیم گیری ها در زمان های بحرانی خیلی نقش دارند، بایستی برای تصمیم گیری ها مدل هایی تدوین شوند تا از این طریق تمامی جوانب امر دیده شود.

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران با اشاره به اهمیت مداخله سایر دستگاه ها در بحث سیلاب خاطر نشان کرد: نباید مسئله مدیریت سیلاب صرفا در قالب پنجره وزارت نیرو باشد و میبایست سازمان مدیریت بحران کشور و حدود ۱۰ ارگان متفاوت کشور که دارای ساختار دولتی هستند پای کار باشند و مهمتر این است که خود مردم در این مسئله ورود داشته باشند و اعتمادسازی مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور