به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " رضا ورناصری"، با بیان این که پس از بازسازی پروانه‌ها و تعویض قطعات داخلی شامل لابیرنت و بیرینگ ها با تلاش گروه تعمیرات، پمپ شماره ۶ ایستگاه ۲۴ اینچ وارد مدار شد افزود: با اضافه شدن این پمپ در حال حاضر ۶ دستگاه از مجموع ۷  الکتروپمپ ایستگاه ۲۴ اینچ آماده به کار هستند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق