به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در راستای کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق واحد شماره 2 نیروگاه دز که همزمان در حال انجام بهینه سازی می باشد، گفت: کارگروه تخصصی کالیبراسیون شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان با نظارت و هماهنگی معاونت سد و نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان اقدام به کالیبراسیون حوزه فشار، دما و پارامترهای الکتریکی این واحد نیروگاهی نمود.

محمودی از صحت سنجی و کالیبره نمودن تجهیزات این واحد خبر داد و افزود: انجام کالیبراسیون همزمان با بهینه سازی واحد 2 باعث شناسایی اشکالات و به تبع آن افزایش دقت کارایی تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه خواهد شد.

وی تصریح کرد: آزمایشگاه کالیبراسیون این شرکت با رعایت الزامات استاندارد 17025 خدماتی شامل تهیه تجهیزات ابزار دقیق، تعمیر و کالیبراسیون به صورت ثابت و سیار به درخواست کارفرمایان در نیروگاه ها و تأسیسات برق آبی قابل ارایه می باشد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان