به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، احسان کرمی اظهار کرد: با اعلام شرکت پتروشیمی مارون مبنی بر کاهش ورود آب و احتمال انسداد مسیر، پس از بررسی لازم  از خروجی سیفون کیلومتر ۲۹ کانال آبرسانی مشخص شد حجم بالایی از رسوبات صدفی در آن ناحیه متراکم شده است.

 رئیس اداره تلمبه خانه منصوری ۱ و ۲ بیان کرد: با همت همکاران بهره‌برداری و تعمیرات تاسیسات با استفاده از یک بیل مکانیکی در مدت زمان ۸ ساعت رسوب زدایی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات که از حساسیت بالایی برخوردار بود حجمی بیش از  ۳۵_۴۰ متر مکعب رسوبات در طولی کمتر از ۳۰ متر از کانال متراکم شده بود که خارج شدند.

 کرمی تصریح کرد: پس از پایان این عملیات، کار آبرسانی به شرکت پتروشیمی مارون به حالت عادی بازگشت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق