به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سعید افشار"،  هدف از ساخت و نصب این سه پایه را تسهیل در اورهال گیربکس پل و میکسر پروانه بهمزن حوضچه مرکزی کلاریفایر شماره یک عنوان کرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق