براساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "صابر علیدادی ده کهنه" با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آبرسانی منصوب شد.

همچنین از تلاش های "صادق حقیقی پور" در زمان تصدی مسئولیت مذکور تشکر شد.

حقیقی پور چندی پیش به سمت مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان منصوب شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان