معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، با بیان این که تصفیه خانه مرغزار به سامانه پایش دبی و فشار خطوط آبرسانی این سازمان متصل شد ازعملیات سخت افزاری و نرم افزاری جهت اتصال خطوط خروجی تصفیه خانه مرغزار به سامانه پایش دبی خطوط، خبر داد.

"صابر علیدادی"، در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: این عملیات توسط کارشناسان معاونت آبرسانی بر روی خطوط 800 و 900 میلیمتر خروجی تصفیه خانه مرغزار انجام شد و از این پس میزان آب تولیدی این تصفیه خانه جهت مناطق مورد هدف قابل مشاهده بوده و در نتیجه مدیریت تأمین آب این مناطق نیز تسهیل گردیده است.

علیدادی، در بیان لزوم و اهمیت این موضوع  تصریح کرد: این کار در راستای برنامه ریزی این معاونت جهت پایش مقدار آب تولیدی ایستگاههای تحت بهره برداری و میزان مصرف مناطق تحت پوشش و با هدف مدیریت بهینه تولید، انتقال و تقسیم آب انجام گرفته است.

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: با نصب این کنتورها و اتصال آنها به سامانه، تولید و انتقال آب خروجی علاوه بر پایش در محل، از طریق رایانه و تلفن همراه نیز مورد رصد قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه اشکال در تولید و انتقال، در اسرع وقت توسط مدیران معاونت آبرسانی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در این رابطه "کامران اژدری"، مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری و تعمیرات آبرسانی افزود: عملیات اجرایی این امر توسط کارشناسان این معاونت در دفتر نظارت بر بهره برداری و تعمیرات انجام شده و با توجه به اهمیت تصفیه خانه مرغزار در تأمین آب مناطق گسترده و مهمی از استان، اکنون وضعیت آبرسانی به جمعیتی قابل توجه در روستاها و شهرهای مناطق هدف در سامانه پایش دبی و فشار، قابل رصد می باشد.

وی افزود: تصفیه خانه مرغزار آب را از کانال کوت امیر دریافت کرده و آب به وسیله 5 دستگاه پمپ به ساختمان ضربه گیر وارد شده و پس از گذر از سیستم فیلتر پلساتور و 6 دستگاه فیلتر شنی، وارد مخزن می شود. سپس به وسیله 6 پمپ و از طریق خطوط لوله 800 و 900 میلیمتر، آبرسانی به مناطق هدف انجام می پذیرد.

 اژدری ادامه داد: تولید روزانه این تصفیه خانه بیش از 95 هزار مترمکعب در شبانه روز بوده و تأمین کننده آب شهرستانهای امیدیه و رامشیر، شهرک های قدس و بعثت، پایگاه پنجم شکاری، پادگان الغدیر، همچنین روستاهای این مناطق شامل خلافیات، آلبوحردان، مقطوعه، بنی وار، حدامه و چشمه سفلا می باشد.

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری و تعمیرات آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: این آبرسانی توسط انشعابات 750، 700، 500 و 450 میلیمتر از خطوط خروجی 800 و 900 میلیمتر انجام می شود و در مجموع جمعیتی افزون بر 120 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد که با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه، مدیریت تولید و انتقال آب جهت این جمعیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور