اگر تحقیقات و پژوهش منجر به حضور فعال و گسترده یک شرکت در بازار نشود، نتیجه ای در بر نخواهد داشت و تحقیقات باید عنصر اصلی و تاثیرگذار در کسب درآمد باشد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدرضا سامی پور" دبیر کمیته تحقیقات شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان در نشست کمیته تحقیقات این شرکت، ابراز امیدواری کرد که رویکرد توسعه فناوری های نوین بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی در شرکت تعمیرات توسعه یابد و با استاندارد های جهانی منطبق گردد.

در ادامه این نشست، "مهرداد حیدری" مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان گفت: امروزه اگر تحقیقات منجر به دستیابی به بازار هدف نشود نتیجه ای دربر نخواهد داشت، پس تحقیقات باید برای یک شرکت کسب درآمد کند. لذا اگر کمیته تحقیقات بتواند باعث ایجاد ارزش افزوده شود، درخت تحقیقاتی رشد خواهد کرد و در غیر این صورت رویکردی نخواهد داشت.

وی درخصوص کمیته تحقیقات شرکت تعمیرات اظهار داشت: با توجه به عملکرد و تجربه کاری عملیات تعمیر و نگهداری، بهره برداری و آشنایی کامل به نحوه نگهداری نیروگاه های برق آبی می تواند نوآوری ها و ایده هایی در بخش های نیروگاهی ارائه دهد که نهایتا سود دهی و درآمدزایی شرکت را به دنبال خواهد داشت.

در این نشست "علی مکاری بهبهانی" مدیرعامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ضمن استقبال از فعالیت کمیته تحقیقات شرکت، خواستار افزایش سطح همکاری و هماهنگی کمیته تحقیقات شرکت با سازمان آب و برق خوزستان شد.

مکاری در ادامه افزود: شرکت تعمیرات، امروز به پشتوانه ظرفیت نیروی انسانی فنی و متخصص می تواند  در زمینه تحقیقات و پژوهش با برقراری ارتباط با شرکت های خارجی و داخلی، استفاده از سیاست های کاری متناسب و همچنین از طریق تعامل و همکاری گسترده با بخش تحقیقات و پژوهش سازمان آب و برق خوزستان گام های بزرگی در راستای جبران عقب ماندگی بخش تحقیقات و پژوهش در شرکت بردارد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: حسن کریمی