دریچه آبگیر واحد شماره 3 نیروگاه سد شهید عباسپور پس از 42 سال بهره برداری، توسط کارکنان شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان بهینه سازی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه بهینه سازی نیروگاه اول سد شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان با اعلام این خبر گفت: در راستای پروژه اجرای بهینه سازی واحدهای نیروگاه اول سد شهید عباسپور به کارفرمایی سازمان آب و برق خوزستان و نظارت شرکت مهندسی مهاب قدس، پس از واحد شماره 4، واحد شماره 3 به منظور بهینه سازی از چرخه بهره برداری خارج شد که پس از 6 ماه کار پیوسته توسط کارشناسان و متخصصان شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان در شرایط سخت به اتمام رسید.

"علی رحیمی اصل" افزود: این دریچه قطاعی، تامین کننده آب ورودی به توربین 250 مگاواتی است که از ابعادی حدود 10 متر و وزن تقریبی 100 تن برخوردار است. مهم ترین قسمت این دریچه سروموتور آن است که به دلیل کارکرد در عمق 50 متری آب با کورس 7 متر از تجهیزات ویژه هیدرومکانیکال سدها به شمار می آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای این فعالیت تخصصی، کارشناسان و کارکنان اجرایی روی پلت فرمی این عملیات بهینه سازی را انجام داده که بر روی شافت قائم به ارتفاع 100 متر نصب شده بود.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان