مدیر تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان از تعویض پین های برشی دریچه های توربین واحد شماره 8 سد مسجدسلیمان خبر داد و گفت: عملیات فوق توسط کارکنان شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان انجام شد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "ابراهیم شجاعی" تصریح کرد: با توجه به تنش های وارده به سرومکانیزم دریچه های توربین 250 مگاواتی واحد شماره 8 نیروگاه سد مسجدسلیمان و وجود ترک هایی در جهت برش آنها به عنوان مکانیزم اطمینان، از ضربه به دریچه ها و بوش های مربوطه جلوگیری شد .

وی با بیان این که، تعویض پین های برشی به دست نیروهای تلاشگر شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، در 6 ساعت با موفقیت انجام شد، هدف از تعویض پین ها را، وجود خستگی و تکرار شکستگی در برخی از آنها نام برد و جلوگیری و کاهش ضریب آمادگی و خروج بدون برنامه واحد را از دیکر اهداف این طرح برشمرد و گفت: عملیات صورت گرفته با هماهنگی دفتر فنی بهره برداری بوده است.

مدیر تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان تعداد پین های برشی را 24 عدد عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: جهانبخش خسروس
خبرنگار: محمد توحیدیان