معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، از برگزاری دوره  آموزشی تئوری  و عملی شناخت، سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورهای اضطراری در شرکت آب منطقه ای تهران خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" اظهار داشت : این دوره فنی و تخصصی جهت تحویل موقت دیزل ژنراتورهای اضطراری، نصب شده در ستاد آب منطقه ای تهران و نیروگاه سد امیر کبیر برگزار شد.

محمودی تصریح کرد: دوره مذکور با هدف ارتقای سطح دانش علمی و عملی، به بهره برداران دیزل ژنراتورهای سدهای طالقان، لار، امیر کبیر، کلان ، لتیان و آب منطقه ای تهران و بهره برداری و نگهداری بهینه آن، در ستاد شرکت آب منطقه ای تهران، آموزش داده شد.

معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان افزود: دوره آموزشی یادشده برای تحویل موقت دیزل ژنراتورهای آب منطقه ای تهران که از نوع   Cummins 700 kva-250kva   می باشند در مدت 3 روز اجرا شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان