مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از تعویض و اصلاح باکس های سیستم اطفای حریق ترانسفورماتور های قدرت واحدهای نیروگاه دوم سد شهید عباسپور خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان " افشین قلی پور "  گفت : در  جلسه ای که با کارشناسان نظارت شرکت تولید و بهره برداری در نیروگاه دوم و کارشناسان شرکت تعمیرات در اداره الکتریک و ابزار دقیق و دفتر فنی نیروگاه دوم سدشهیدعباسپور برگزار شد ، تصمیم به تعویض و اصلاح باکس های اطفای حریق گردید که این عملیات با موفقیت انجام شد .

قلی پور با بیان اینکه ، در این پروژه تعداد72 عدد دتکتور در باکس های جدید نصب گردید و اتصالات وایرینگ مربوطه لحیم کاری شد افزود : سیستم حفاظت اطفای حریق ترانسفورماتور جهت جلوگیری و توسعه آتش سوزی های احتمالی با استفاده از مجموعه ای از سنسورها ، تابلو کنترل و نازل های آب پاش فعال می شود که این عملیات توسط متخصصان فنی این شرکت در نیروگاه دوم سدشهیدعباسپور با موفقیت انجام گرفت.

وی هدف از این عملیات را بهبود و اصلاح سیستم حفاظت اطفای حـریق ترانسفورماتــورهای قـدرت باکس های نگهدارنده دتکتورهای حرارت عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی