به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، “رضا بابادی” گفت: با دریافت گزارش نقص مبنی بر وجود جرقه در کموتاتور آرمیچر مین اکسایتر سیستم تحریک ژنراتور واحد شماره ۸ این موضوع توسط اداره الکتریک تعمیرات جاری ناحیه دز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد که به دلیل عمر زیاد و کارکرد بالا، سطح تیغه های کموتاتور ناهموار شده بود که به سنگ زنی و هموار سازی سطح تیغه ها نیاز داشت، لذا با هماهنگی های انجام شده با دستگاه نظارت شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه دز در زمان اورهال ماهیانه به صورت فشرده  عملیات سنگ زنی و پرداخت سطح تیغه های کموتاتور و ترمیم سطح آرمیچر انجام شد.

رضا بابادی عنوان کرد: سیستم تحریک ژنراتور واحد ۸ پس از دمونتاژ و عملیات سنگ زنی و پرداخت سطح تیغه های آرمیچر مین اکسایتر، با همکاری گروه های مکانیک و الکتریک و سیستم تحریک مجدداً مونتاژ و واحد بدون جرقه در اکسایتر وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان