بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اعضای کمیته حسابرسی داخلی منصوب شدند.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با صدور احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سیدمهرات علم الهدایی"به عنوان رئیس و عضو کمیته حسابرسی داخلی، "جمشید سلطانی" به عنوان دبیر کمیته، و "نورالدین بازگیر"، "حمیدرضا اسماعیلی"، "جهانشیر کریمی"، "حمیدرضا لشکری" به عنوان اعضای این کمیته به مدت 2 سال ، منصوب شدند.