شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی آب و برق استان خوزستان با حضور "کیامرث حاجی زاده" معاون استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان، "فرهاد ایزدجو" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، فرمانداران و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن جلسات سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، "هوشنگ حسونی زاده" معاونت مطالعات پایه و طرح‌های جامع منابع آب این سازمان، هدف از برگزاری نشست فوق را بررسی مشکلات آب و برق شهرهای استان، وضعیت منابع و مصارف، و برنامه‌ریزی برای مدیریت احتمالی سیلاب در سال آبی جدید عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور