اطلاعیه سازمان آب و برق خوزستان  درخصوص برخی مطالب مطرح شده در فضای مجازی با عنوان ساختار تشکیلاتی منابع آب استان خوزستان

با عرض سلام خدمت هم استانی های گرامی و با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت هفته دفاع مقدس، متاسفانه اخیرا در فضای مجازی مطالبی درخصوص ساختار تشکیلاتی منابع آب سازمان درج شده است که لازم می باشد به منظور تنویر افکار عمومی مواردی به شرح ذیل به استحضار  هم استانیهای عزیز رسانده شود.

 درحال حاضر مدیریت منابع آب در استان خوزستان شامل دو بخش اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی و اراضی تحت پوشش برداشت کنندگان مستقیم آب از رودخانه ها، انهار سنتی و منابع آب زیرزمینی می باشد.

در ساختار مدیریتی منابع آب استان خوزستان اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی توسط شرکت هایی با همین عنوان مدیریت می شوند که در حال حاضر تعداد ۵ شرکت بهره برداری در نقاط مختلف استان: شامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان، شرکت بهره برداری کارون بزرگ، شرکت بهره برداری از سد و شبکه مارون، شرکت بهره برداری از سد و شبکه زهره و جراحی و شرکت بهره برداری کرخه و شاوور، مشغول مدیریت و تامین آب اراضی تحت پوشش این شرکتها می باشند و بخش دوم اراضی نیز توسط تشکیلاتی با عنوان امور آب مناطق که تعداد ۹ امور آب در مناطق مختلف استان و متولی حفاظت، بهره برداری منابع  آب اعم از آب های سطحی، زیزمینی و حریم رودخانه ها می باشند. این مناطق به ترتیب شامل امور آب منطقه شمال، شمالغرب، غرب، شمال شرق، جنوب شرق، شرق، جنوب، جنوب غرب و امور آب  منطقه مرکز می باشد.

لذا  مطالب بیان شده در شبکه های مجازی با واقعیت همخوانی ندارد و  هرگونه تقسیم بندی خارج از تشکیلات فوق الذکر از سوی سازمان آب و برق خوزستان مردود و قابل تایید نمی باشد.

                                                                                روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور