جلسه هماهنگی و تشریح پویش بهره برداری هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق تا پایان سال ۱۳۹۸ به صورت ویدئو کنفرانس   برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، جلسه هماهنگی و تشریح پویش بهره برداری هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق تا پایان سال ۱۳۹۸، با عنوان (هر هفته : الف_ب _ ایران)، به صورت ارتباط تصویری با کلیه استانها با حضور مقام عالی وزارت نیرو برگزار شد.

بر اساس این گزارش پس از نشست تصویری فوق جلسه شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق استان خوزستان در سالن کنفرانس مدیرعامل این سازمان، با حضور مدیران ارشد صنعت آب و برق استان خوزستان برگزار و "فرهاد ایزدجو"، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، به اهمیت شورا و  انسجام بین دستگاهی، ایجاد زمینه انسجام بخشی درون استانی و کمک به رفع چالشها اشاره کرد.

در پایان سایر مدیران ارشد، نقطه نظرات خود را ارائه و اهمیت ارتباط دوسویه بین دستگاه ها و ذینفعان را مورد تشریح و بررسی قرار دادند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
عکاس: غلامرضا فرتاشی
خبرنگار: حمید رضا علی پور