دبیر اجرایی کمیته منطقه ای آبیاری زهکشی استان و رییس مرکز تحقیقات بین المللی آبیاری زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، با اشاره به پیش رو بودن روز جهانی غذا، از برگزاری نشست مجازی بهره وری آب ، بررسی عملکرد و تغذیه در اتیوپی، در چهارشنبه 24 مهر 1398 خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نرگس ظهرابی"، هدف از برگزاری این نشست مجازی را افزایش درک رابطه میان آب ، امنیت غذایی ، تغذیه و معیشت کشاورزان در حمایت از اهداف توسعه پایدار معرفی کرد و گفت: این نشست مجازی توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو (FAO) و موسسه بین الملی آب استکهلم (SIWI) برنامه ریزی شده است.

وی افزود: این نشست چهارشنبه 24 مهر ماه جاری از ساعت 15:00-16:00 به وقت اروپای مرکزی  (CEST)، برگزار و علاقه مندان به این مقوله می توانند از طریق لینک: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnSPfr4sY290N1xxEZ8xBmW6nEPp1Dk3XkCVEWFS9_V8MQrg/viewform?usp=sf_link

ثبت نام نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور