با ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، "حمد دریس" به عنوان مدیرعامل جدید شرکت منصوب و از تلاش های "رحمان خندانی" مدیرعامل پیشین، تشکر و قدردانی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، شنبه 5 مرداد ماه جاری، با حضور معاونان و مدیران ارشد سازمان آب و برق خوزستان، معاونان، مدیران و کارکنان شرکت بهره برداری زهره و جراحی و مدیران عامل شرکت های بهره برداری مارون و کارون بزرگ در دفتر مدیر عامل شرکت برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
عکاس: میلاد حیدری
خبرنگار: میلاد حیدری