سرپرست نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از تعمیر بانک خازنی مزرعه آزمایشی توسط متخصصان شرکت خبر داد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا احمدیان پور" با بیان اینکه بانک های خازنی در ایستگاه ها، برای جبران توان راکتیو و اصلاح ضریب قدرت شبکه برق نصب می گردد گفت: از کار افتادن بانک های خازنی تاسیسات، افزایش بار راکتیو را بدنبال داشت،که این موضوع با افزایش بهای مصرفی برق تاسیسات در قبوض صادره برق نشان داده خواهد شد.
وی افزود: با تعمیر و بهسازی تابلو بانک خازنی، پمپ های موجود در ایستگاه، عملکرد بهتر و مصرف برق کمتر داشته و از افزایش بهای مصرفی برق مزرعه آزمایشی جلوگیری شده است.
 

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری