کارشناس دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان، مستحدثات و اعیانی های حریم دریاچه سد مخزنی جره را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاونت بهره برداری  شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از بررسی

  میدانی مستحدثات واعیانی های حریم دریاچه سد مخزنی جره با همراهی اداره حریم بانی ، واحد حقوقی شرکت و سازمان آب برق خوزستان خبر داد.

"مهدی مختاری" گفت: در راستای برنامه ریزی وتمهیدات لازم برای برنامه سال آبی 98-99 با هماهنگی و حضور نماینده حقوقی سازمان به همراهی ادارات حریم بانی و حقوقی شرکت به منظور زمینه اجرای احکام رفع تصرفات، تخریب مستحدثات واعیانی ها از سد مخزنی جره بازدید شد.

وی خاطر نشان کرد: در این بازدید پمپ های غیر مجاز شناسایی و مقرر شد تا با هماهنگی مسئولان قضائی اقدامات لازم صورت پذیرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری